Usluge

Saznajte više o uslugama koje nudimo.

Zaštita na radu

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

- Izradu Procjene rizika
- Izradu Procjene rizika za radna mjesta s računalom
- Osposobljavanja iz zaštite na radu
- Vođenje poslova zaštite na radu
- Ispitivanja u radnom okolišu (mikroklimatski uvijeti)
- Ispitivanje radne opreme
- Ispitivanje električnih instalacija
- Ispitivanje sustava zaštite od udara munje

Pošalji upit

Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara nudimo sljedeće usluge:

- Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
- Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
- Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
- Izradu procjene ugroženosti od požara
- Izradu pravilnika zaštite od požara
- Izradu plana evakuacije i spašavanja

Pošalji upit

Tehnička ispitivanja

- Ispitivanje električnih instalacija (otpor izolacije, impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)
- Ispitivanje gromobranskih instalacija
- Ispitivanje protupanične rasvjete
- Ispitivanje otpora uzemljenja
- Ispitivanje statičkog elektriciteta
- Ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
- Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča

Pošaljite upit

Vještačenje iz zaštite na radu i zaštite od požara

Izvodimo vještačenja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija.

Pošaljite upit

Energetsko certificiranje

- Energetski pregledi i energetsko certificiranje objekata s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima
- Redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Stručno savjetovanje
- Termografska snimanja, mjerenja i analize


Pošaljite upit