Usluge

Saznajte više o uslugama koje nudimo.

Zaštita na radu

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

- Sudjelovanje u izradi Procjene rizika
- Sudjelovanje u izradi Procjene rizika za radna mjesta s računalom
- Osposobljavanja iz zaštite na radu
- Vođenje poslova zaštite na radu
- Ispitivanja u radnom okolišu (mikroklimatski uvijeti)
- Ispitivanje radne opreme
- Ispitivanje električnih instalacija
- Ispitivanje sustava zaštite od udara munje

Pošalji upit

Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara nudimo sljedeće usluge:

- Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
- Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
- Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
- Izradu procjene ugroženosti od požara
- Izradu pravilnika zaštite od požara
- Izradu plana evakuacije i spašavanja

Pošalji upit

Tehnička ispitivanja

- Ispitivanje električnih instalacija (otpor izolacije, impedancija petlje kvara, prorada zaštitnog uređaja diferencijalne struje)
- Ispitivanje gromobranskih instalacija
- Ispitivanje protupanične rasvjete
- Ispitivanje otpora uzemljenja
- Ispitivanje statičkog elektriciteta
- Ispitivanje mjera izjednačavanja potencijala
- Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča

Pošaljite upit

Vještačenje iz zaštite na radu i zaštite od požara

Izvodimo vještačenja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija.

Pošaljite upit

Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta
- koordinator I

Koordinator I zaštite na radu obvezan je tijekom izrade izvedbenog projekta:

1) koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom projektiranja
2) izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu, uzimajući u obzir pravila primjenjiva na pojedinom radilištu, vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu, koji mora sadržavati i posebne mjere ako su poslovi na
radilištu opasni radovi prema provedbenom propisu.


Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
- koordinator II

Koordinator II za zaštitu na radu obvezan je tijekom izvođenja radova:
1) koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
2) koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
3) izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
4) osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
5) provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
6) organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Pošaljite upit

Energetsko certificiranje

- Energetski pregledi i energetsko certificiranje objekata s jednostavnim i složenim tehničkim sustavima
- Redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Stručno savjetovanje
- Termografska snimanja, mjerenja i analize


Pošaljite upit