Usluge

Saznajte više o uslugama koje nudimo.

Zaštita na radu

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

- Ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke s do 49 zaposlenih

- Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

- Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

- Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

- Osposobljavanje odgovornih osoba za provedbu evakuacije i spašavanja

- Izradu plana evakuacije i spašavanja

- Izradu pravilnika zaštite na radu

- Sudjelovanje u izradi Procjene rizika

- Sudjelovanje u izradi Procjene rizika za radna mjesta s računalom

Pošalji upit

Zaštita od požara

Iz područja zaštite od požara nudimo sljedeće usluge:

- Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
- Iznajmljivanje inženjera, osobe za provedbu mjera zaštite od požara
- Izradu pravilnika zaštite od požara
- Izradu plana evakuacije i spašavanja

Pošalji upit

Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta
- koordinator I

Koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekta obvezan je tijekom izrade izvedbenog projekta:

1) koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite na radu tijekom projektiranja
2) izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova prema provedbenom propisu, uzimajući u obzir pravila primjenjiva na pojedinom radilištu, vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na radilištu, koji mora sadržavati i posebne mjere ako su poslovi na
radilištu opasni radovi prema provedbenom propisu.


Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
- koordinator II

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova za zaštitu na radu obvezan je tijekom izvođenja radova:
1) koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
2) koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
3) izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
4) osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
5) provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
6) organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Pošaljite upit

Vještačenje iz zaštite na radu i zaštite od požara

Izvodimo vještačenja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozija.

Pošaljite upit

Tehnička ispitivanja

U suradnji sa ovlaštenim laboratorijima i tvrtkama nudimo poslovno savjetovanje i
organiziranje pri rješavanju sljedećih obveza ispitivanja i kontrole :

- ispravnosti električnih instalacija
- ispravnosti gromobranskih instalacija
- ispravnosti protupanične rasvjete
- ispravnosti tipkala za isključenje el. energije u slučaju hitnosti
- ispravnosti radne opreme
- ispravnosti plinskih trošila
- ispravnosti kotlovskih i kompresorskih postrojenja
- fizikalnih štetnosti u radnom okolišu (mikroklima, buka, osvijetljenost)
- kemijskih štetnosti u radnom okolišu
- ispravnosti dizala
- učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja
- ispravnosti hidrantske mreže
- ispravnosti vatrodojavnog sustava
- ispravnosti sprinkler instalacije
- ispravnosti drencher instalacije
- ispravnosti FM200 instalacije
- ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
- sustava plinodetekcije
- zaštite od statičkog elektriciteta

Pošaljite upit